Sáp vuốt tóc 3 LiZard Dreamer clay gốc dầu

Mô tả ngắn sản phẩm

Dreamer (Clay - Gốc dầu)

  • Độ giữ nếp: Cao
  • Độ bóng: Trung bình
  • Độ phồng: Cao
  • Độ linh hoạt: Cao
  • Mùi hương: Mysilva (hương tươi mát của một khu rừng sau mưa!)

3 LiZard Dreamer clay dễ gội rửa, 50% thành phần là dầu dưỡng, 50% còn lại bao gồm các loại clay bù khoáng và các hoạt chất.

Sử dụng hiệu quả trên nhiều nền tóc không dầu và quá khô xơ

Sản phẩm !!
Shadow