Sáp vuốt tóc 3 LiZard Dreamer clay gốc dầu

Mô tả ngắn sản phẩm

Dreamer (Clay - Gốc dầu)

  • Độ giữ nếp: Cao
  • Độ bóng: Trung bình
  • Độ phồng: Cao
  • Độ linh hoạt: Cao
  • Mùi hương: Mysilva (hương tươi mát của một khu rừng sau mưa!)

3 LiZard Dreamer clay dễ gội rửa, 50% thành phần là dầu dưỡng, 50% còn lại bao gồm các loại clay bù khoáng và các hoạt chất.

Sử dụng hiệu quả trên nhiều nền tóc không dầu và quá khô xơ

Số lượng

250.000 đ

Shadow