Sáp vuốt tóc 3 LiZard the Fool

Mô tả ngắn sản phẩm

The Fool (Cream - Gốc nước)

  • Độ giữ nếp: Cực cao
  • Độ bóng: Thấp
  • Độ phồng: Cao
  • Độ linh hoạt: Cao
  • Mùi hương: Apcipuse (táo, quế)

3 LiZard the Fool cream bù khoáng, bù dầu với công thức cân bằng của cream-clay. Sử dụng hiệu quả trên nền tóc trung bình đến dày và tránh tóc dầu

Sản phẩm !!
Shadow