By Vilain Powermade pomade sáp vuốt tóc từ Đan Mạch

Mô tả ngắn sản phẩm

  • NXS: By Vilain - Slikhaar shop
  • Dung tích: 65gr
  • Mùi khá giống Gold Digger nhưng thơm hơn
  • Chất sáp mềm dễ apply lên tóc
  • Độ giữ nếp Flexible Hold ở mức trung bình
  • Phù hợp kiểu tóc cần giữ nếp vừa phải
  • Texture và Volume khá ổn
  • Có độ bóng mức 3/5
Số lượng

500.000 430.000 đ

Shadow