By Vilain Wax Zero - Thành phần hữu cơ 54% và không mùi

Mô tả ngắn sản phẩm

  • NXS: By Vilain - Slikhaar shop
  • Dung tích: 65gr.
  • Có thành phần hữu cơ chiếm 54%.
  • Hoàn toàn không sử dụng hương liệu tạo mùi.
  • Có độ kết dính cao.
  • Khả năng kiểm soát tóc tốt cùng.
  • Độ bóng tự nhiên.
Sản phẩm !!
Shadow