By Vilain Wrecking Ball - Bản giới hạn của Dynamite clay

Mô tả ngắn sản phẩm

  • NXS: By Vilain - Slikhaar shop
  • Dung tích: 65gr.
  • Bản giới hạn của Dynamite clay nhận dịp Black Friday
  • Mùi nước hoa nam
  • Cho mái tóc mềm ngắn khô
  • Số lượng có hạn

*Đặt hàng trước tại đây cho tới ngày 29/11/2019

Số lượng

480.000 420.000 đ

Shadow