Gents Bay Nunchi Matte Clay 56gr

Mô tả ngắn sản phẩm

  • NSX: Gents Bay.
  • Quốc gia: Việt Nam.
  • Mùi: Peach Cologne
  • Dành cho mọi loại tóc

Nunchi có chất sáp mềm và dẻo, không như tiền thân của nó là TGB clay pomade, chất sáp như vậy cực kỳ dễ đánh tan, apply rất ăn tóc, không gây khô rít

Số lượng

220.000 đ

Shadow