Hanz de Fuko Sponge wax

Mô tả ngắn sản phẩm

  • NSX: Hanz de Fuko - Mỹ
  • Dung tích: 56gr
  • Mùi bạc hà thơm mát
  • Chất sáp mềm, mịn, dẻo dễ lấy
  • Độ giữ nếp linh hoạt
  • Hoàn thiện tự nhiên không bóng
  • Khả năng restyle còn hạn chế
  • Có thể sử dụng để prestyling
Sản phẩm !!
Shadow