Stephen Nolan 603: Dark Time wax

Mô tả ngắn sản phẩm

  • NXS: Stephen Nolan 603 từ Việt Nam
  • High Hold
  • High Text
  • Extreme Volumn
  • Khô, hút mồ hôi
  • Có thể dùng để pre-styling
  • Hương táo, đào, hoa huệ một chút gỗ đàn hương
  • Cho mọi loại tóc trừ tóc mỏng dầu và thưa
Số lượng

390.000 đ

Shadow