Nova Origin là hãng sản xuất sản phẩm tạo kiểu tóc ở Sài Gòn - Việt Nam. Với cảm hứng Sài Gòn xưa và các dòng sản phẩm tạo kiểu chất lượng hàng đầu Việt Nam bấy giờ