Sáp Hanz de Fuko Claymation

550.000 520.000

  • Nsx: Hanz de Fuko – Mỹ
  • Dung tích: 56gr
  • Chất clay nặng cung cấp độ ẩm cho tóc.
  • Giữ nếp cực kỳ cao
  • Không bóng
  • Không mùi
  • Thành phần 100% từ thực vật tự nhiên
  • Cho tóc dày
  • Không dành cho tóc mồ hôi dầu
Danh mục: ,