Sáp vuốt tóc nam là gì?

Sáp vuốt tóc nam gọi chung từ những hợp chấp có tác dụng tạo kiểu tóc dành cho nam nữ. Thành phần cấu tạo của sáp tóc nam chủ yếu từ sáp ong, sáp candelilla, sáp carnauba,.. và các thành phần khác với mục đích sử dụng khác nhau mà cho ra các dạng như pomade, clay, wax, paste hay gel.

Sáp vuốt tóc nam

Sáp vuốt tóc Marvelous

280.000 
230.000 360.000 
Hết hàng
190.000 280.000 
460.000 
Hết hàng
(1) 260.000 
(4) 260.000 
390.000 
350.000 
Hết hàng
280.000 
1.350.000 
1.350.000 
1.350.000 
1.350.000 
1.350.000 
530.000 
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
110.000 
Hết hàng
110.000 
500.000 
290.000 
199.000 
500.000 
Hết hàng

Sáp vuốt tóc nam

Sáp Aurane Proud Stylish Paste

180.000 

Sáp vuốt tóc nam

Sáp Forte Series Molding Paste

530.000 

Sáp vuốt tóc nam

Sáp Blumaan Cavalier Clay

(1) 500.000