Sáp vuốt tóc nam là gì?

Sáp vuốt tóc nam gọi chung từ những hợp chấp có tác dụng tạo kiểu tóc dành cho nam nữ. Thành phần cấu tạo của sáp tóc nam chủ yếu từ sáp ong, sáp candelilla, sáp carnauba,.. và các thành phần khác với mục đích sử dụng khác nhau mà cho ra các dạng như pomade, clay, wax, paste hay gel.

250.000 
250.000 
230.000 330.000 
390.000 
300.000 
280.000 
1.350.000 
1.350.000 
1.350.000 
1.350.000 
1.350.000 
530.000 
110.000 
110.000 
580.000 
290.000 
199.000 
500.000 

Sáp vuốt tóc nam

Sáp Aurane Proud Stylish Paste

180.000 

Sáp vuốt tóc nam

Sáp Forte Series Molding Paste

530.000 

Sáp vuốt tóc nam

Sáp Blumaan Cavalier Clay

500.000 
250.000 780.000 

Sáp vuốt tóc nam

Sáp Reuzel Green Pomade

230.000 760.000 

Sáp vuốt tóc nam

Sáp Reuzel Red Pomade

230.000 760.000 

Sáp vuốt tóc nam

Sáp By Vilain Gold Digger

430.000 
450.000