Lưu trữ thẻ: pomade

Đánh giá sáp Templeton Tonics Oasis clay pomade

Sáp Templeton Tonics Oasis clay pomade là một trong những sự lựa chọn hàng đầu...

Vì sao chọn Lockhart’s Paradox Professional pomade?

Lockhart Paradox Professional pomade là gì? Lockhart Paradox Professional pomade Là một loại sáp giữ...

4 cách nhận biết sáp vuốt tóc hỏng

Khi nào thì hủ sáp của bạn bị hỏng, một số người sẽ nhận ra...

Đánh giá Dapper Dan Heavy Hold Pomade

Có lẽ các bạn cũng đoán được nội dung của bài đánh giá ngày hôm...